header

header autors llengues


Introducció

La nostra realitat sociolingüística és molt complexa i Catalunya té, en aquest moment, tres llengües oficials reconegudes: el català, el castellà i l’occità. L’aranès, a més de ser llengua pròpia d’una part del territori català, és una variant de l’occità, que és oficial a Catalunya des del 2006.

Perquè volem visibilitzar tot el potencial creatiu del nostre país, la riquesa que representa conèixer dues o més llengües i l’extraordinària producció literària de qualitat duta a terme per autors catalans (això és, que han nascut, viuen o se senten vinculats a aquest territori); hem obert també una secció dins del portal de les lletres catalanes que mostra els autors més representatius que han escrit en altres llengües, majoritàriament el castellà, però també neerlandès, anglès, occità, francès, etc. A grans trets s’ha concebut de manera molt similar al Qui és qui amb algunes modificacions en els registres, per exemple afegint una citació literària a peu de fitxa. El criteri de cerca és el mateix que es fa servir per al “Qui és qui”.

Redactora: Dra. Anna Tort (UAB).


Llistat complet d'autors

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües

Obra escrita en altres llengües